Poradenství o výživě a zdravém životním stylu

 

 

 

 

Analýza tělesných parametrů

analýza tělesných parametrů - hodnoty měření

% tělesného tuku

% tělesného tuku

Procento tělesného tuku je množství tělesného tuku v poměru k tělesné hmotnosti. Snižování nadměrného množství tělesného tuku ukázalo snížení rizika určitých nemocí jako je vysoký krevní tlak, onemocnění srdce cukrovky a rakoviny.

 
% tělesných tekutin

% tělesných tekutin

Procento celkové tělesné vody je celkové množství tekutiny v lidském těle vyjádřené jako procentní podíl její celkové hmotnosti. Voda hraje zásadní roli v mnoha tělesných procesech a nachází se v každé buňce, tkání a orgánu.

 
Útrobní (viscereální) tuk

Útrobní (viscereální) tuk

Tato funkce ukazuje množství útrobního tuku v těle. Útrobní tuku je v břišní dutině, který obklopuje vnitřní orgány. Zjištění množství útrobního tuku a jeho případné snížení a udržování na přípustné hodnotě pomáhá snížit riziko nemocí.

 
Množství svalové hmoty

Množství svalové hmoty

Tato funkce ukazuje hmotnost svalů v těle. Svalové hmoty zobrazuje obsah kosterní svalstvo, hladkou svalovinu (jako např. srdeční a zažívací svaly) a vody obsažené v těchto svalech. Svaly hrají důležitou roli, protože fungují jako motor ve spotřebě energie.

 
Množství kostní hmoty

Množství kostní hmoty

Tato funkce ukazuje hmotnost kostní v těle (úroveň kostních minerálů, množství kalcia a ostatních minerálů). Výzkumy prokázaly, že cvičení a tím rozvoj kostní tkáně pomáhá k vyvinu silnějších a zdravějších kostí.

 
Bazální metabolismus (BMR)

Bazální metabolismus (BMR)

BMR je množství kalorií potřebných pro výměnu základních látek. Vaše BMR je hodnota minimální energie, kterou vaše tělo potřebuje v klidném stavu, aby mohlo normálně fungovat (dýchání, oběh krve, nervový systém, atd.).

 
Hodnota metabolického věku

Hodnota metabolického věku

Spočívá na základě Vašeho BMR průměrný věk, kterému náleží Váš metabolismus. Jestliže je Váš metabolický věk vyšší než věk skutečný, znamená to, že musíte zlepšit bazální metabolismus. Funkce je jen u vybraných modelu vah Tanita, které mají věkové rozhraní od 12 do 50, či do 90 let. 

 

BIOIMPENDANCE - PŘÍRODNÍ METODA MĚŘENÍ TUKU A VODY V TĚLE

Jedna z měřicích metod pro měření tuku a vody v těle, vyvinutá vědci z celého světa, se nazývá bioelektrická impendanční analýza (bioimpendance). Při této metodě prochází tělem slabé, pro lidské tělo naprosto bezpečné a nepostřehnutelné elektrické proudění. Měření je založeno na skutečnosti, že elektrický proud prochází snadněji tekutinou v našich svalech než tukem. Proudění prochází oběma nohama a tím umožňuje měřit elektrický odpor těla.

Elektrický odpor je závislý na množství vody v těle. Naše svaly obsahují konstantní podíl vody - 73 %. Změříme-li elektrický odpor, můžeme použít tento údaj přímo pro vypočítání objemu svalové hmoty v dolních končetinách. Druh pohlaví a tělesná výška se potom používají při výpočtu celkového objemu svalové hmoty.

Tělesný tuk funguje jako izolace - snižuje schopnost procházení elektrického proudění - proto nemůže být vypočítán přímo. Místo toho je určen nepřímo z naměřené váhy použitím následujícího vzorce: Objem tělesného tuku = váha těla - hmotnost svalů.

Tato metoda umožňuje započítat do výpočtů celkový objem tuku. Objem vody v těle je změřen vypočítáním 73 % z celkového objemu svalů.

Proč je měření tělesného tuku důležité

Velké množství tuku v těle nepříznivě působí na celý organismus, obzvlášť na kardio-vaskulární systém a může také vést až k cukrovce. A to i přesto, že jinak je tuk velmi důležitou součástí lidského těla. Stará se o mnoho důležitých úkolů, od ochrany našich kloubů přes zajišťování ukládání vitamínů, po regulaci tělesné teploty. Cílem každého z nás by tedy nemělo být za každou cenu zbavit se veškerého tuku v těle, ale spíše dosáhnout a udržovat zdravý poměr mezi objemem svalové hmoty a objemem tuku v těle.

Obezita není jen otázka celkové váhy těla. Již několik let je místo toho obezita definována jako přítomnost nadbytečného tuku v těle. Existují těžcí lidé s vyváženým poměrem tuku a svalů, stejně tak ale i lidé hubení s výrazně zvýšeným podílem tuku. Řízení obou hodnot, váhy a tuku, je proto tedy základní předpoklad pro tělesnou zdatnost a dobré zdraví. Tradiční váhy nejsou schopny poskytnout všechny důležité informace.

Proč je důležité i měření vody v těle

Hned po kyslíku je voda nejdůležitější živinou vyžadovanou lidským organismem pro jeho správné fungování. Voda hraje podstatnou roli skoro ve všech činnostech lidského těla, protože pomáhá:
- regulovat tělesnou teplotu
- přináší živiny celému tělu
- čistí a zvlhčuje pokožku
- zlepšuje zažívací procesy
- zabraňuje stárnutí
- zajišťuje mazání kloubů.

Každá činnost našeho těla se děje v součinnosti s vodou - bohužel mnoho lidí nepije dostatečné množství této tekutin. Když máte pod kontrolou množství vody v těle, můžete kdykoliv zareagovat na zvýšenou potřebu doplněním tekutin.

Varování: Metoda bioimpedance není vhodná pro osoby s tělními stimulátory či dalšími elektronickými implantáty, neboť metoda měření odporu lidského těla by mohla negativně zasáhnout do činnosti těchto přístrojů. Bioimpedance je vhodná pro dospělé a děti starší 10 let. Při jakýchkoliv pochybnostech se obraťte na svého lékaře.